Zapraszamy do czytania najnowszych informacji dotyczących Państwa mieszkań.

Będziemy tutaj podawali numery kont Spółdzielni, zmiany stawek w opłatach oraz numery telefonów do przydatnych instytucji takich jak gospodarz osiedla, elektryk, pogotowie MPEC, MPWiK, domofony, terminy odczytów i przeglądów.

Tablica ogłoszeń jest przydatna zwłaszcza dla osób które wynajmują lub z innych powodów nie mieszkają w budynkach spółdzielni.

Ogłoszenia będziemy dzielili na ogłoszenia stałe zawierające przydatne informacje bez względu na upływ czasu, oraz ogłoszenia doraźne, które pojawią się tylko wtedy, gdy nastąpi jakaś zmiana w ogłoszeniach stałych - na przykład numeru konta czy wysokości czynszu oraz ogłoszenia które utracą ważność po upływie czasu np. zawiadomienia o odczytach wody, przeglądach. Znajdą tu Państwo także informacje na temat Walnego Zgromadzenia.
Opłata za obowiązkowe przeglądy roczne budynków
Śmieci od czerwca 2014
Pozycja opłata za śmieci ponownie w czynszu 2014
Rozpoczęcie prac związanych z remontem wejść do klatek Hłaski
Niedobory wody za 2013r Hercena
Niedobory wody za 2013r Chrobrego 42
Niedobory wody za 2013r Pułaskiego 42/Kościuszki 125
Uruchomienie ogrzewania Kościuszki/Pułaskiego
Zmiana cen za ciepło od 1.10.2014 Hłaski
Harmonogram podstawienia pojemników na odpady wielkogabarytowe rok 2014
Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny
Informacja o nowej ustawie śmieciowej
Hłaski 24 - podwyżka funduszu remontowego
Ogłoszenie w sprawie śmieci - nowe stawki
Wymiana ciepłomierzy na radiowe od maja 2013 Hłaski
Pośrednictwo w sprzedaży i kupnie mieszkań
Zakaz palenia na klatkach
Zawiadomienie o zmianie stawek na centralne ogrzewanie od 01.01.2014r.
Zmiany opłat od stycznia 2014 Chrobrego 42
Opłata za badanie przewodów kominowych od stycznia 2014r.
Zmiany opłat od stycznia 2014 Pułaskiego/Kościuszki
Zmiany opłat od stycznia 2014 Hercena 4
Zmiana opłat od stycznia 2014 Hłaski 24
Zmiany opłat od stycznia 2014 Hłaski 26-50
Deklaracja do pobrania w sprawie nowej ustawy śmieciowej
Ostateczny wynik ankiety w sprawie termomodernizacji Puł/Koś
Wysokość normatywu 2014r.
Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na Hłaski
Zawieszenie kredytówOpłata za obowiązkowe przeglądy roczne budynków

 Ogłoszenie

 

 

w przedmiocie ustalenia opłat za obowiązkowe przeglądy roczne budynków

(dot. bud. Hercena 4, Chrobrego 42, Hłaski 24-50, Kościuszki 125, Pułaskiego 42

 

  

Szanowni Mieszkańcy!

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że w dniu 30 czerwca 2014r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie pobierania opłaty z tytułu wykonywania badania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, przeglądów instalacji gazowych i przeglądów technicznych elementów budynku, budowli i instalacji (obowiązkowe okresowe – co najmniej raz w roku – badanie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane rozdział 6 art. 62 ust 1 pkt 1 lit c) w wysokości 2,20 zł/mieszkanie/miesięcznie.

 

 

Opłaty będą pobierane od wszystkich lokali niezależnie od fizycznego wykonania przeglądu w danym lokalu.

 

 

1.   Opłata będzie płatna z pozostałymi opłatami eksploatacyjnymi począwszy od października 2014r.

2.   Opłaty, o których mowa dla lokali użytkowych są kwotami brutto.

 

 

Uchwała RN wraz z kalkulacją znajduje się w biurze SM i na tablicach ogłoszeń. 
Śmieci od czerwca 2014

  

Informujemy, że do 15 czerwca 2014 roku zobowiązani są Państwo do uiszczenia opłaty za śmieci za miesiąc maj na konto Gminy, tak jak to robili Państwo do tej pory.

 

 

Jednocześnie w opłatach eksploatacyjnych za czerwiec ponownie pojawi się pozycja za wywóz śmieci, termin zapłaty zgodny z comiesięcznymi opłatami czyli do 20 czerwca.

 

Nie ponoszą Państwo żadnej dodatkowej opłaty za wywóz śmieci.

 

W czerwcu zapłacą Państwo za śmieci za maj na konto Gminy oraz za śmieci za czerwiec na rachunek bankowy Spółdzielni, którą to opłatę Spółdzielnia przekaże do 15 lipca na konto Gminy.

 

 

Zmiana sposobu płatności jest decyzją spółki Ekosystem.

 

 

Stawki opłaty za wywóz śmieci są zależne od Gminy.

 

W przypadku, gdy na 1 osobę zamieszkującą lokal przypada do 27 m2 powierzchni lokalu, stawka podatku śmieciowego wynosi:

- 0,85 zł/m2 – przy segregowaniu śmieci

 

W przypadku, gdy na 1 osobę zamieszkującą lokal przypada więcej niż 27 m2 powierzchni lokalu, stawka podatku śmieciowego wynosi:

- 19,00 zł/osobę – przy segregowaniu śmieci

 

Oczywiście wszystkich naszych mieszkańców obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

 

W przypadku, kiedy śmieci nie są segregowane opłaty są dużo większe.

 

Zasady te, jak i wysokość podatku śmieciowego zostały ustalone przez Radę Miejską Wrocławia, obowiązują wszystkich mieszkańców Wrocławia i są niezależne od zarządzających spółdzielni.

 
Pozycja opłata za śmieci ponownie w czynszu 2014

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że w comiesięcznych opłatach eksploatacyjnych od czerwca 2014 roku ponownie pojawi się pozycja z opłatą za wywóz śmieci.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich naszych mieszkańców o podanie do biura Spółdzielni informacji z ilością osób zamieszkałych w mieszkaniu, w celu wyliczenia prawidłowej opłaty.

Informację o ilości zamieszkałych osób proszę podać telefonicznie: 71 783-12-34 lub e-mailowo: arka@arka.wroc.pl do czwartku 22 maja 2014r.

 
Rozpoczęcie prac związanych z remontem wejść do klatek Hłaski

 SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!!! 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” zawiadamia, że od dnia 22.07.2014r rozpoczynamy prace związane z remontem wejść do klatek.

Informujemy, że na czas remontu wejścia do poszczególnych klatek zostaną zamknięte.

W czasie trwania prac nasi mieszkańcy będą mogli dostać się do mieszkania wchodząc sąsiednią bramą, a następnie korytarzem w piwnicy.

W czasie wykonywanych prac przy danej klatce, brama zostanie zamknięta, nie będzie możliwości otwarcia kluczem (przejście bramą sąsiednią).

Wszystkich mieszkańców przepraszamy za utrudnienia. 
Niedobory wody za 2013r Hercena

 Hercena 4

Informacja w sprawie rozliczenia niedoboru wody na liczniku głównym wody za okres

 od 01.03.2013r.-28.02.2014r.

 

Zużycie na liczniku głównym wynosi: 1181,53m3

 

Mieszkańcy zapłacili za zimną wodę przez 12 miesięcy: 1054,67m3.

Różnica między stanem licznika głównego ZW a zużyciem mieszkańców: 126,86m3.

Przyjęto na sprzątanie klatki: 12m3.

Zatem do rozliczenia pozostaje : 114,86m3

 

114,86m3 niedoboru wody daje kwotę 1037,18zł.

 

 

Powyższa kwota została rozbita na 6 rat (od sierpnia 2014r.  do stycznia 2015r.), co w przeliczeniu na metr kwadratowy daje miesięczną ratę w wysokości 0,32zł/m2 (niedobory wody na liczniku głównym zimnej wody rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni mieszkań/lokalu).

 

 
Niedobory wody za 2013r Chrobrego 42

 Chrobrego 42

Informacja w sprawie rozliczenia niedoboru wody na liczniku głównym wody za okres

 od 01.03.2013r.-28.02.2014r.

 

Zużycie na liczniku głównym wynosi: 997,6m3

 

Mieszkańcy zapłacili za zimną wodę przez 12 miesięcy: 849,84m3.

Różnica między stanem licznika głównego ZW a zużyciem mieszkańców: 147,76m3.

Przyjęto na sprzątanie klatki: 12m3.

Zatem do rozliczenia pozostaje : 135,76m3

 

135, 76m3 niedoboru wody daje kwotę 1226zł.

 

 

Powyższa kwota została rozbita na 6 rat (od sierpnia 2014r.  do stycznia 2015r.), co w przeliczeniu na metr kwadratowy daje miesięczną ratę w wysokości 0,38zł/m2 (niedobory wody na liczniku głównym zimnej wody rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni mieszkań/lokalu).

 

 
Niedobory wody za 2013r Pułaskiego 42/Kościuszki 125

 Pułskiego 42- Kościuszki 125

Informacja w sprawie rozliczenia niedoboru wody na liczniku głównym wody za okres

 od 01.03.2013r.-28.02.2014r.

 

Zużycie na liczniku głównym wynosi: 9796,72m3

 

Mieszkańcy zapłacili za zimną wodę przez 12 miesięcy: 9342,72m3.

Różnica między stanem licznika głównego ZW a zużyciem mieszkańców: 454m3.

Przyjęto na sprzątanie klatki, kotłownie, biuro: 200m3.

Zatem do rozliczenia pozostaje : 254m3

 

254m3 niedoboru wody daje kwotę 2293,62zł.

 

 

Powyższa kwota została rozbita na 4 rat (od sierpnia 2014r.  do listopada 2014r.), co w przeliczeniu na metr kwadratowy daje miesięczną ratę w wysokości 0,08zł/m2 (niedobory wody na liczniku głównym zimnej wody rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni mieszkań/lokalu).

 

 
Uruchomienie ogrzewania Kościuszki/Pułaskiego

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” w związku z planowanym uruchomieniem ogrzewania prosi wszystkich mieszkańców o odkręcenie zaworów przy grzejnikach, unikniemy w ten sposób zapowietrzenia w instalacji.

W mieszkaniach, w których prowadzone są remonty, należy założyć grzejniki. 
Zmiana cen za ciepło od 1.10.2014 Hłaski

 Mieszkańcy osiedla Hłaski

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że od

1 października 2014r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zmieniła ceny za następujące usługi (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR – 42-10-27/2014/1276/XV-A/AŁ):

• za zamówioną moc cieplną, ustalono kwotę:

4436,67 zł/MW/m-c + VAT

kóra po przeliczeniu na powierzchnię budynków rozkłada się następująco:

Hłaski 24: 0,44 zł.m2

Hłaski 26-40: 0,42 zł/m2

Hłaski 42-50: 0,41 zł/m2

 

• za ciepło ustalono kwotę:

31,90 zł/GJ (39,24 brutto)

 

• za nośnik ciepła ustalono kwotę:

11,26 zł/m3 + VAT

 

W związku z powyższym musieliśmy zmienić ceny w notach za zużycie ciepła.

Wyciąg z taryfy wytwórcy ciepła został wywieszony w gablotach na klatkach schodowych, znajduje się także w biurze Spółdzielni.
Harmonogram podstawienia pojemników na odpady wielkogabarytowe rok 2014

 Szanowni Mieszkańcy,

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” uprzejmie informuje, że w związku z realizacją przez Gminę Wrocław obowiązków wynikających z zapisu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odbioru odpadów wielkogabarytowych, podajemy terminy na cały 2014 rok w zakresie podstawienia na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię kontenerów na odpady wielkogabarytowe:

 

Harmonogram:

 

 

 

18 luty 2014r. (wtorek)

 

 

 

15 kwiecień 2014r. (wtorek)

 

 

 

10 czerwiec 2014r. (wtorek)

 

 

 

19 sierpień 2014r. (wtorek)

 

 

 

14 październik 2014r.(wtorek)

 

 

 

16 grudzień 2014r. (wtorek)
Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” uprzejmie informuje, że nasi mieszkańcy mogą skorzystać z dodatku mieszkaniowego oraz z dodatku energetycznego.

 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy Państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Uprawnionymi do otrzymania dodatku mieszkaniowego są osoby, które spełniają  równocześnie trzy kryteria:

 

1.     Posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

2.     Uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom – jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza:

a. 1477,79 zł/miesięcznie – dla osoby mieszkającej samotnie

b.  1055,56 zł/miesięcznie – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby

3. Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni użytkowej.

 

Uprawnionymi do otrzymania dodatku energetycznego są osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i które są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.01.2014r do 30.04.2014r. wynosi odpowiednio:

a.     dla gospodarstwa jednoosobowego – 11,36 zł miesięcznie

b.     dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie

c.     dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł miesięcznie

 

Pełne informacje na temat składania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, zasad przyznawania dodatku, jego wypłacania i wstrzymywania można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 30-32 lub na stronie: www.mops.wroclaw.pl
Informacja o nowej ustawie śmieciowej

  

Od dnia 1 lipca 2013r. za wywóz odpadów komunalnych odpowiedzialne będzie miasto Wrocław.

T.zw. ustawa śmieciowa narzuca na właścicieli nieruchomości obowiązek wypełnienia deklaracji, która jest podstawą do wyliczenia opłaty za śmieci. Według naszych obliczeń, podwyżka będzie wysoka, bo prawie trzykrotna. Zasadniczo w nowym porządku płacić się będzie od powierzchni zajmowanego mieszkania, stawką 1,27 zł. bądź od ilości mieszkańców.

Deklaracja śmieciowa wymaga podania informacji wrażliwych i podlegających ustawie o ochronie danych osobowych. Informacje takie od dawna nie są gromadzone i przetwarzane przez nas, inne spółdzielnie i innych zarządców. Dodatkowo, nad podającym takie informacje ciążą rygory z Ordynacji Podatkowej.

 

W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa Arka nie określiła jeszcze swojego stanowiska w sprawie składania deklaracji. Nastąpi to do 14 czerwca 2013 r. tak, aby zachować czas na terminowe złożenie deklaracji. Termin mija 30 czerwca.

 

Mieszkańcy każdej nieruchomości i właściciele lokali użytkowych powinni sami zdecydować czy odpady komunale będą zbierać w sposób selektywny czy też nie.

 

Chcielibyśmy tymczasem wyjaśnić na czym ma polegać segregacja odpadów komunalnych i z czym się to wiąże.

 

Odpadami komunalnymi (śmieciami) nazywamy wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Należą do nich między innymi: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania (wielomateriałowe, ze szkała), odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne, budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne ( np. leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki, zużyte baterie, akumulatory i opony, odzież oraz tekstylia).

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXII/741/12 z dnia 18 października 2012r w Gminie Wrocław selektywna zbiórka odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych obejmuje następujące frakcje:

- odpady zmieszane

- papier

- tworzywa sztuczne i metale

- odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa)

 

Segregacja jest prosta

W selektywnej zbiórce odpadów ważne jest, by posegregowane odpady wrzucić do odpowiednich pojemników.

Oznaczone są według następującej kolorystyki:

- niebieskiej

- żółtej

- zielonej

- białej

 

 

 

PAMIĘTAJMY!!!!

 

Do niebieskich pojemników wrzucamy:

PAPIER

- czysty i suchy karton i papier

- gazety i ksiązki

- zeszyty

 

Do żółtych pojemników wrzucamy:

TWORZYWA SZTUCZNE, PLASTIK, METALE

- plastikowe butelki

- kartony i puszki po napojach

- tacki po żywności, kubeczki

- nakrętki od słoików, gąbki

 

Do zielonych pojemników wrzucamy:

SZKŁO KOLOROWE:

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

- kolorowe butelki po napojach alkoholowych

- kolorowe szklane opakowania po kosmetykach

 

Do białych pojemników wrzucamy:

SZKŁO BEZBARWNE

- bezbarwne butelki szklane po napojach, żywności i napojach alkoholowych

- bezbarwne opakowania po kosmetykach

 

Ponadto do czarnych pojemników wrzucamy:

ODPADY ZMIESZANE

- resztki jedzenia

- odpady higieniczne

- zatłuszczone pudełka

- brudny papier

 

Jednocześnie informujemy, że na terenie Wrocławia powstał PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Wrocławia mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Michalczyka 9  oraz przy ul Janowskiej 51 we  Wrocławiu.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:

1) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe;

2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);

3) odpady wielkogabarytowe;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) przeterminowane leki;

8) zużyte opony - od 1.07.2013r. (do tego dnia opony zdajemy w punkcie wymiany opon i zakładach wulkanizacyjnych);

9) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe - od 1.07.2013r.( do tego dnia zamawiamy w firmie świadczącej usługi odbioru odpadów komunalnych kontener na gruz);

 PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

Ponadto prowadzone będą także zbiórki leków i termometrów rtęciowych w aptekach, zbiórki baterii w szkołach, a także odbiór gabarytów polegający na podstawieniu kontenerów na ww.odpady. 
Hłaski 24 - podwyżka funduszu remontowego

 Szanowni Mieszkańcy!!!

Z uwagi na liczne powtarzające się przecieki z dachu od listopada 2013r. rozpocznie się jego remont. Niestety prace tego typu są bardzo kosztowne  (remont dachu został wyceniony na kwotę 11727zł).

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła decyzję o podwyższeniu składki na fundusz remontowy z kwoty 0,60zł/m2 do wysokości 1,00zł/m2.

Nowa stawka będzie obowiązywać od lutego 2014r.

Kalkulacja stawki wraz z kosztorysem remontu znajduje się w biurze Spółdzielni.
Ogłoszenie w sprawie śmieci - nowe stawki

 Ogłoszenie

   

w sprawie ogłoszenia stawek dla lokali mieszkalnych za wywóz nieczystości stałych  z nieruchomości przy ul. Aleksandra Hercena 4, Bolesława Chrobrego 42, gen. Kazimierza Pułaskiego 42-Tadusza Kościuszki 125, Marka Hłaski 24-50


Zgodnie z  Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia  nr XXXVIII/866/13 z dnia 14 lutego 2013r. oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Arka z dnia 11.03.2013r. przedstawiamy poniżej stawki za wywóz śmieci, które będą obowiązywały od lipca 2013r.:


-za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

 

a) 0,85zł,  jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) 1,27zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

-za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:

a) 19,00zł, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) 28,50zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych  ustala się na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, za wyjątkiem sytuacji w której na jednego mieszkańca przypada więcej niż 27m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

 

Mieszkańcy każdej nieruchomości w drodze ankiety sami zdecydują czy odpady komunalne będą zbierać w sposób selektywny czy też nie. Deklaracja o ilości osób oraz sposobie zbierania śmieci zostanie Państwu przekazana razem z informacją o opłatach na miesiąc maj 2013. Wypełnioną deklarację należy odesłać do Spółdzielni do końca 31.05.2013r..
Wymiana ciepłomierzy na radiowe od maja 2013 Hłaski

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” we Wrocławiu zawiadamia, że od maja 2013r. na osiedlu przy ulicy Marka Hłaski 24-50 zostały rozpoczęte przez firmę WROGAZ prace dotyczące wymiany ciepłomierzy w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Obecnie znajdujące się w Pańskich mieszkaniach ciepłomierze zostaną wymienione na nowe z nakładką radiową, umożliwiającą zdalny odczyt.

Firma miesięcznie będzie wymieniała 40 sztuk ciepłomierzy.

Wymiany urządzenia w mieszkaniu będzie dokonywał pan Piotr Sobolewski, legitymujący się dowodem osobistym nr AWJ 375570.

Prosimy w przypadku wizyty u Państwa pana Piotra Sobolewskiego o udostępnienie mieszkania/lokalu użytkowego, w celu przeprowadzenia wymiany ciepłomierza
Pośrednictwo w sprzedaży i kupnie mieszkań

 Szanowni  Mieszkańcy

Miło nam poinformować naszych mieszkańców, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ARKA uzyskała uprawnienia, które pozwalają na zajmowanie się  pośrednictwem   w  sprzedaży i kupnie mieszkań.

Zachęcamy osoby, które myślą o sprzedaży swoich  mieszkań o kontakt ze Spółdzielnią.

 

Znamy doskonale Państwa mieszkania a  w szczególności ich stan prawny dlatego możemy je doskonale zaprezentować przyszłym kupującym.

 

Dla naszych lokatorów proponujemy preferencyjne warunki.


Tel. 71 7831235, 664760364

e-mail: arka@arka.wroc.pl

osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sikorska
Zakaz palenia na klatkach

 Przypominamy, iż od 15 listopada 2010r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia na klatkach schodowych obowiązuje całkowity zakaz palenia paierosów. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara grzywny.
Zawiadomienie o zmianie stawek na centralne ogrzewanie od 01.01.2014r.

 Zawiadomienie o zmianie stawek na centralne ogrzewanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa ARKA informuje, iż zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2013r. od stycznia 2014r. zmianie ulegnie zaliczka na pokrycie kosztów ogrzewania:

1. gen. Tadeusza Kościuszki 125 – Kazimierza Pułaskiego 42  z kwoty 2,50zł/m2 na kwotę 2,75zł/m2 (dotyczy mieszkań).

2. Aleksandra Hercena 4 z kwoty 3,70zł/m2  na kwotę 3,90zł/m2 (mieszkania) oraz z kwoty 3,04 zł/m2  na kwotę 3,90zł/m2 (lokal użytkowy).

3. Bolesława Chrobrego 42 z kwoty 3,10zł/m2 na kwotę 3,80 zł/m2 (lokal użytkowy).

 
Zmiany opłat od stycznia 2014 Chrobrego 42

 Szanowni  Mieszkańcy  budynku przy ul. Chrobrego 42

 

1.  Informujemy, że została podjęta Uchwała RN w sprawie opłaty na podatek od nieruchomości. Od 01.01.2014r. obowiązują następujące  opłaty:

·   podatek od nieruchomości:

-mieszkania 0,09zł/m2

-lokale użytkowe 1,92zł/m2

·   wieczyste użytkowanie:

-mieszkania i lokale użytkowe 0,32zł/m2

Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie są opłatami niezależnymi od Spółdzielni.

 

2.  Informujemy także, że wysokość normatywu od 01.01.2014r, wynosi 3,36zł/m2

 (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dn. 22.11.2013r.) zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 10.01.2014r.

 

 

Uchwały Rady Nadzorczej wraz z kalkulacjami znajdują się w biurze SM ARKA.
Opłata za badanie przewodów kominowych od stycznia 2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ARKA informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2013r. od stycznia 2014r. zostanie wprowadzona opłata za badanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)  w wysokości 6,15zł/lokal (przez 3 miesiące).

Opłaty będą pobierane od lokali w których użytkownicy złożyli podpisy poświadczające wykonanie w/w przeglądu.

Badanie przewodów kominowych jest obowiązkowe  co najmniej 1 raz w roku (Prawo budowlane rozdział 6 art. 62 ust 1 pkt 1 lit c).
Zmiany opłat od stycznia 2014 Pułaskiego/Kościuszki

 Szanowni  Mieszkańcy  budynku przy ul. Pułaskiego 42-Kościuszki 125

 

 

 

1.    Informujemy, że została podjęta Uchwała RN w sprawie opłaty na podatek od nieruchomości. Od 01.01.2014r. obowiązują następujące  opłaty:

·    podatek od nieruchomości:

-mieszkania 0,10zł/m2

-lokale użytkowe 1,92zł/m2

-lokale użytkowe zdrowotne 0,41zł/m2

·    wieczyste użytkowanie:

-mieszkania i lokale użytkowe 0,55zł/m2 (opłata bez z mian)

Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie są opłatami niezależnymi od Spółdzielni.

 

2.    Informujemy także, że wysokość normatywu od 01.01.2014r, wynosi 3,36zł/m2

 (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dn. 22.11.2013r.) zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 10.01.2014r.

 

3.     W dniu 10.01.2014r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia nowej stawki na fundusz remontowy, która od 01.05.2014r. będzie wynosiła 2,50zł/m2. Fundusz remontowy będzie w części przeznaczony na spłatę kredytu, który zostanie zaciągnięty na przeprowadzenie termomodernizacji budynku).

 

Uchwały Rady Nadzorczej wraz z kalkulacjami znajdują się w biurze SM ARKA.
Zmiany opłat od stycznia 2014 Hercena 4

 Szanowni  Mieszkańcy  budynku przy ul. Hercena 4

 

1.  Informujemy, że została podjęta Uchwała RN w sprawie opłaty na podatek od nieruchomości. Od 01.01.2014r. obowiązują następujące  opłaty na podatek od nieruchomości:

-mieszkania 0,09zł/m2

Podatek od nieruchomości jest opłatą niezależną od Spółdzielni.

 

2.  Informujemy także, że wysokość normatywu od 01.01.2014r, wynosi 3,36zł/m2

 (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dn. 22.11.2013r.) zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 10.01.2014r.

 

 

Uchwały Rady Nadzorczej wraz z kalkulacjami znajdują się w biurze SM ARKA.
Zmiana opłat od stycznia 2014 Hłaski 24

 Szanowni  Mieszkańcy  budynku przy ul. Marka Hłaski  24!!!

 

1.    Informujemy, że została podjęta Uchwała RN w sprawie opłaty na podatek od nieruchomości. Od 01.01.2014r. obowiązują następujące  opłaty na podatek od nieruchomości:

-mieszkania 0,12zł/m2

Uchwały Rady Nadzorczej wraz z kalkulacjami znajdują się w biurze SM ARKA.
Zmiany opłat od stycznia 2014 Hłaski 26-50

 Szanowni  Mieszkańcy  budynków przy ul. Marka Hłaski  26-50!!!

 

1.  Informujemy, że została podjęta Uchwała RN w sprawie opłaty na podatek od nieruchomości. Od 01.01.2014r. obowiązują następujące  opłaty na podatek od nieruchomości:

-mieszkania 0,12zł/m2

-lokale użytkowe 1,95zł/m2

-lokale użytkowe zdrowotne  0,44zł/m2

-garaże 0,11zł/m2

Podatek od nieruchomości jest opłatą niezależną od Spółdzielni.

 

2.  W dniu 10.01.2014r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia nowej stawki na fundusz remontowy, która od 01.05.2014r. będzie wynosiła 2,25zł/m2. Fundusz remontowy będzie w części przeznaczony na spłatę kredytu, który zostanie zaciągnięty na przeprowadzenie remontu wejść do klatek i tarasów.

 

Uchwały Rady Nadzorczej wraz z kalkulacjami znajdują się w biurze SM ARKA.
Deklaracja do pobrania w sprawie nowej ustawy śmieciowej

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że druk deklaracji do wypełnienia w sprawie nowej ustawy śmieciowej obowiązującej od 1 lipca 2013r można pobrać z naszej strony internetowej - deklaracja jest dostępna w Zakładce Dokumenty do pobrania - Druk deklaracji - śmieci 2013r. oraz ze strony spółki Ekosystem: www.ekosystem.wroc.pl

W razie pytań i wątpliowości służymy pomocą przy wypełnieniu deklaracji pod numerem telefonu: 71 783-12-34.
Ostateczny wynik ankiety w sprawie termomodernizacji Puł/Koś

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że w związku z możliwością ponownego zabrania głosu przez wszystkich mieszkańców w ankiecie dotyczącej przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki/Pułaskiego, połączonego z remontem elewacji do dnia 17.02.2014r wpłynęła tylko jedna ankieta ze zmianą decyzji na NIE.

Wyniki ankiety przedstawiają się następująco:

Głosy na TAK: 52

Głosy na NIE: 30

W związku z powyższym informujemy, że przystępujemy do przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

 

 
Wysokość normatywu 2014r.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

(Monitor Polski, poz. 893)

Na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm) ogłasza się, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego w roku 2014 wynosi 3,36 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 
Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na Hłaski

 Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na osiedlu Hłaski

 

W przedmiocie ustalenia opłat za wymianę ciepłomierzy, oprogramowania do liczników radiowych (wodomierzy i ciepłomierzy) oraz wyrównania za wymianę liczników ciepłej i zimnej wody w budynkach przy ul. Marka Hłaski 24-50.

 

 

 

wymiana jednego ciepłomierza

540,00

Nadpłata z pozycji  wymiana wodomierzy z której zebrano zaliczek na kwotę 120,00zł a koszt 1 wodomierza z nakładką i konfiguracją wyniósł  120,96zł  (czyli nadpłata przy jednym wodomierzu 0,96zł, przy dwóch 1,92zł)

-1,92

Wymiana 1 wodomierza (robocizna)

16,20

Oprogramowanie do zdalnego odczytu (palmtop + moduł 4305zł, program + licencja 7380zł razem 11685zł podzielona przez ilość wszystkich mieszkań i lokali w SM ARKA 321 daje kwotę 36,40zł na mieszkanie niezależnie od ilości wodomierzy)

36,4

wymiana 1 ciepłomierza + wyrównanie za 2 wodomierze + oprogramowanie

606,88

wymiana 2 ciepłomierzy + wyrównanie za 2 wodomierze + oprogramowanie

1146,88

wymiana 1 ciepłomierza + wyrównanie za 4 wodomierze + oprogramowanie

639,28

wymiana 2 ciepłomierza + wyrównanie za 4 wodomierze + oprogramowanie

1179,28

 
Zawieszenie kredytów

Każdy właściciel mieszkania obciążonego 40-letnim kredytem tzw normatywem może złożyć wniosek do Spółdzielni o zawieszenie spłaty raty kredytu, jeżeli przeciętny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jedną osobę w kwartale poprzednim wyniesie mniej niż 110% kwoty najniższej emerytury.Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów Kompletne wnioski należy składać w biurze Spółdzielni do 10 dnia m-ca rozpoczynającego kwartał, w którym ma nastąpić zawieszenie spłaty. Jeżeli lokator spełnia w/w warunki to może przez 12 kwartałów zawiesić spłatę raty kredytu w 100% a jeśli nadal ma trudną sytuacje finansową to przez następne 8 kwartałów będzie płacił 50% raty.

 
 
Arka@Arka.Wroc.PL
Spółdzielnia Mieszkaniowa ARKA
50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 125a