Zapraszamy do czytania najnowszych informacji dotyczących Państwa mieszkań.

Będziemy tutaj podawali numery kont Spółdzielni, zmiany stawek w opłatach oraz numery telefonów do przydatnych instytucji takich jak gospodarz osiedla, elektryk, pogotowie MPEC, MPWiK, domofony, terminy odczytów i przeglądów.

Tablica ogłoszeń jest przydatna zwłaszcza dla osób które wynajmują lub z innych powodów nie mieszkają w budynkach spółdzielni.

Ogłoszenia będziemy dzielili na ogłoszenia stałe zawierające przydatne informacje bez względu na upływ czasu, oraz ogłoszenia doraźne, które pojawią się tylko wtedy, gdy nastąpi jakaś zmiana w ogłoszeniach stałych - na przykład numeru konta czy wysokości czynszu oraz ogłoszenia które utracą ważność po upływie czasu np. zawiadomienia o odczytach wody, przeglądach. Znajdą tu Państwo także informacje na temat Walnego Zgromadzenia.
CHROBREGO 42 - NOWA STAWKA ZA CW OD LUTEGO 2019 LOKAL UŻYTKOWY
CHROBREGO 42 - NOWA STAWKA ZA CW OD LUTEGO 2019 MIESZKANIA
HERCENA 4 - NOWA STAWKA ZA CW OD LUTEGO 2019 LOKAL UŻYTKOWY
HERCENA 4 - NOWA STAWKA ZA CW OD LUTEGO 2019 MIESZKANIA
HŁASKI 24 - ZMIANA CEN ZA CIEPŁO OD STYCZNIA 2019
HŁASKI 26-40 - ZMIANA CEN ZA CIEPŁO OD STYCZNIA 2019
HŁASKI 42-50 - ZMIANA CEN ZA CIEPŁO OD STYCZNIA 2019
KOŚCIUSZKI - PUŁASKIEGO NOWA STAWKA ZA CW OD LUTEGO 2019 LOKALE UŻYTKOWE
KOŚCIUSZKI - PUŁASKIEGO NOWA STAWKA ZA CW I CO OD LUTEGO 2019 MIESZKANIA
UCHWAŁA RN Z DNIA 24.10.2018R W SPRAWIE REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA
WYSOKOŚĆ NORMATYWU W 2019
KOŚCIUSZKI/PUŁASKIEGO NOWA STAWKA ZA FUNDUSZ REMONTOWY
HŁASKI 24 NOWA STAWKA NA FUNDUSZ REMONTOWY
OPŁATA NA LEGALIZACJĘ WODOMIERZY
RODO 2018
POLITYKA PRYWATNOŚCI - COOKIES ARKA
ZAKAZ PALENIA NA KLATKACH
POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY I KUPNIE MIESZKAŃ
Stawki za wywóz śmieci dla mieszkań i lokali użytkowych
Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na Hłaski
Opłata za obowiązkowe przeglądy roczne budynków
Informacja w sprawie obowiązywania selektywnej zbiórki śmieciCHROBREGO 42 - NOWA STAWKA ZA CW OD LUTEGO 2019 LOKAL UŻYTKOWY

 

Informujemy, że została podjęta Uchwała RN w sprawie nowej stawki za podgrzanie wody, która od lutego 2019r. będzie wynosiła 15,57zł/m3. (netto)

Stawka za CW została podwyższona ze względu na duże dopłaty do ogrzewania, które mają miejsce w ostatnich rozliczeniach centralnego ogrzewania co wskazuje na niedoszacowanie kosztów podgrzania wody.

Uchwała Rady Nadzorczej wraz z kalkulacjami znajduje się w biurze SM ARKA. 

 

 
CHROBREGO 42 - NOWA STAWKA ZA CW OD LUTEGO 2019 MIESZKANIA

Informujemy, że została podjęta Uchwała RN w sprawie nowej stawki za podgrzanie wody, która od lutego 2019r. będzie wynosiła 15,57zł/m3.

Stawka za CW została podwyższona ze względu na duże dopłaty do ogrzewania, które mają miejsce w ostatnich rozliczeniach centralnego ogrzewania co wskazuje na niedoszacowanie kosztów podgrzania wody.

Uchwała Rady Nadzorczej wraz z kalkulacjami znajduje się w biurze SM ARKA.
HERCENA 4 - NOWA STAWKA ZA CW OD LUTEGO 2019 LOKAL UŻYTKOWY

Informujemy, że została podjęta Uchwała RN w sprawie nowej stawki za podgrzanie wody, która od lutego 2019r. będzie wynosiła 18,32zł/m3(netto).

Stawka za CW została podwyższona ze względu na duże dopłaty do ogrzewania, które mają miejsce w ostatnich rozliczeniach centralnego ogrzewania co wskazuje na niedoszacowanie kosztów podgrzania wody.

Uchwała Rady Nadzorczej wraz z kalkulacjami znajduje się w biurze SM ARKA.
HERCENA 4 - NOWA STAWKA ZA CW OD LUTEGO 2019 MIESZKANIA

 Informujemy, że została podjęta Uchwała RN w sprawie nowej stawki za podgrzanie wody, która od lutego 2019r. będzie wynosiła 18,32zł/m3.

Stawka za CW została podwyższona ze względu na duże dopłaty do ogrzewania, które mają miejsce w ostatnich rozliczeniach centralnego ogrzewania co wskazuje na niedoszacowanie kosztów podgrzania wody.

Uchwała Rady Nadzorczej wraz z kalkulacjami znajduje się w biurze SM ARKA.
HŁASKI 24 - ZMIANA CEN ZA CIEPŁO OD STYCZNIA 2019

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że od

1 stycznia 2019r. Fortum Power and Heat zmienił ceny za następujące usługi (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR – 4210-42.2018.134.XVII.DB):

·        opłata zmienna za usługi przesyłowe

Było 16,86zł/GJ

Będzie od 1 stycznia 2019r. :16,9zł/GJ

·        opłata stała za usługi przesyłowe

Było 0,39zł/m2

Będzie od 1 stycznia 2019r.: 0,41zł/m2

Symbol grupy taryfowej Z111.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że od

1 stycznia 2019r. Kogeneracja S.A. zmieniła ceny za następujące usługi (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR .4210-41.2018.1276.XIX.GM:

·        opłata za ciepło

Było 40,60GJ

Będzie od 1 stycznia 2019r.: 41,05GJ

Opłata stała za zamówioną moc

Było 0,44zł/m2

Będzie od 1 stycznia 2019r.:0,43zł/m2

Ceny podane brutto.
HŁASKI 26-40 - ZMIANA CEN ZA CIEPŁO OD STYCZNIA 2019

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że od

1 stycznia 2019r. Fortum Power and Heat zmienił ceny za następujące usługi (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR – 4210-42.2018.134.XVII.DB):

·        opłata zmienna za usługi przesyłowe

Było 16,86zł/GJ

Będzie od 1 stycznia 2019r. :16,9zł/GJ

·        opłata stała za usługi przesyłowe

Bez zmian: 0,37zł/m2

Symbol grupy taryfowej Z111.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że od

1 stycznia 2019r. Kogeneracja S.A. zmieniła ceny za następujące usługi (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR .4210-41.2018.1276.XIX.GM:

·        opłata za ciepło

Było 40,60GJ

Będzie od 1 stycznia 2019r.: 41,05GJ

Opłata stała za zamówioną moc

Było 0,42zł/m2

Będzie od 1 stycznia 2019r.:0,41zł/m2

Ceny podane brutto.
HŁASKI 42-50 - ZMIANA CEN ZA CIEPŁO OD STYCZNIA 2019

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że od

1 stycznia 2019r. Fortum Power and Heat zmienił ceny za następujące usługi (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR – 4210-42.2018.134.XVII.DB):

·        opłata zmienna za usługi przesyłowe

Było 16,86zł/GJ

Będzie od 1 stycznia 2019r. :16,9zł/GJ

·        opłata stała za usługi przesyłowe

Było 0,36zł/m2

Będzie od 1 stycznia 2019r.:0,37zł/m2

Symbol grupy taryfowej Z111.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że od

1 stycznia 2019r. Kogeneracja S.A. zmieniła ceny za następujące usługi (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR .4210-41.2018.1276.XIX.GM:

·        opłata za ciepło

Było 40,60GJ

Będzie od 1 stycznia 2019r.: 41,05GJ

Opłata stała za zamówioną moc

Było 0,42zł/m2

Będzie od 1 stycznia 2019r.:0,41zł/m2

Ceny podane brutto.
KOŚCIUSZKI - PUŁASKIEGO NOWA STAWKA ZA CW OD LUTEGO 2019 LOKALE UŻYTKOWE

 Informujemy, że została podjęta Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia stawki za podgrzanie wody w lokalach użytkowych.

Od lutego 2019r. opłata za CW będzie wynosiła 21,32zł/m3 (netto).

Stawka za CW została podwyższona ze względu na niedoszacowanie podgrzania wody. 

Uchwała Rady Nadzorczej wraz z kalkulacjami znajduje się w biurze SM ARKA.
KOŚCIUSZKI - PUŁASKIEGO NOWA STAWKA ZA CW I CO OD LUTEGO 2019 MIESZKANIA

1.  Informujemy, że została podjęta Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie obniżenia stawki za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych. Od lutego 2019r. opłata za CO będzie wynosiła 2,35/m2(do tej pory obowiązywała stawka 2,75zł/m2).

2.  Informujemy, że została podjęta Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia stawki za podgrzanie wody w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych. Od lutego 2019r. opłata za CW będzie wynosiła 21,32zł/m3

Stawka za CO została obniżona ze względu na występowanie dużych nadpłat na rozliczeniu rocznym ogrzewania, które mają miejsce w ostatnich latach, natomiast stawka za CW została podwyższona ze względu na niedoszacowanie podgrzania wody.

Uchwała Rady Nadzorczej wraz z kalkulacjami znajduje się w biurze SM ARKA.
UCHWAŁA RN Z DNIA 24.10.2018R W SPRAWIE REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

 Informujemy, że została podjęta Uchwała RN w sprawie przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów ciepła.

Regulamin rozliczania kosztów ciepła wchodzi w życie  z dniem 1 lutego 2019r.

Uchwała Rady Nadzorczej wraz z załącznikiem: Regulamin rozliczania kosztów ciepła znajduje się w biurze SM ARKA.

 
WYSOKOŚĆ NORMATYWU W 2019

OBWIESZCZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 6 listopada 2018r.

w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

ogłasza się, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego w 2019r.wynosi 3,42 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
KOŚCIUSZKI/PUŁASKIEGO NOWA STAWKA ZA FUNDUSZ REMONTOWY

Spółdzielnia Mieszkanowa "Arka" informuje, że od 1 maja 2018r (zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17.01.2018r) obowiązuje nowa stawka za fundusz remontowy w wysokości 2,50 zł/m2 (dla lokali użytkowych doliczyć należy VAT). Nowa (wyższa) opłata wynika z konieczności zaciągniecia kredytu bankowego na wykonanie prac remontowych w budynku wraz z pracami temomodernizacyjnymi.
HŁASKI 24 NOWA STAWKA NA FUNDUSZ REMONTOWY

Szanowni Mieszkańcy Hłaski 24 z uwagi na minusowe saldo na funduszu remontowym oraz planowane dalsze prace remontowe na dachu budynku przy ulicy Marka Hłaski 24, Rada Nadzorcza w dniu 30.05.2018r. uchwaliła zmianę stawki za fundusz remontowy, która od września 2018r będzie wynosiła 2,00 zł/m2.
OPŁATA NA LEGALIZACJĘ WODOMIERZY

Spółdzielnia MIeszkaniowa "Arka" informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej  z dnia 30.05.2018 od września 2018r. będzie pobierana od wszystkich mieszkańców i właścicieli lokali użytkowych ( dla lokali użytkowych plus vat) opłata na poczet legalizacji wodomierzy w wysokości 5 zł/wodomierz przez 18 miesięcy.
RODO 2018

 W dniu 25  maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018r.

Obowiązek informacyjny  art.13 RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Arka z siedzibą pod adresem: ul. T. Kościuszki 125 a, 50-440 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział pod numerem KRS 0000065344 (Administrator Danych)

2.   Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: dane osobowe umożliwiające identyfikację, nawiązanie kontaktu oraz sporządzenie faktury, potwierdzeń praw do lokali, rozliczenie świadczonych przez administratora  usług;

3.     Cel przetwarzania danych osobowych:

a.        w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług;

b.        kontaktowania się z klientem w celach związanych z świadczeniem produktów i usług;

c.        realizacji umów;

d.        obsługi zgłoszeń kierowanych przez klienta (formularz kontaktowy);

e.        rachunkowej i podatkowej;

f.         windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych;

g.        praw do lokali;

h.        zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4.        Zakres przetwarzanych danych:

 

a.        imię,

b.        nazwisko,

c.        numer telefonu,

d.        adres,

e.        adres poczty elektronicznej,

f.         numer PESEL,

g.        numer i seria dowodu osobistego,

h.        NIP,

i.          wizerunek

j.         stopień pokrewieństwa i powinowactwa

5.     5.                  Podstawa prawna:uzasadniony interes Administratora w związku z realizacją usług przez Administratora lub na jego rzecz.

6.                   Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.                   Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia formularza/ podanie danych było obligatoryjne do realizacji świadczenia.

8.                   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres oferowania produktów i usług oraz z przez okres przedawnienia roszczeń. Dane dotyczące praw do lokali do czasu gdy przepisy prawa zezwolą na ich zniszczenie.

9.                   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.                 Użytkownik ma prawo:

a.                    żądać od administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

b.                   do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,

c.                    do wniesienia skargi do   organu nadzorczego Generalnego Inspektora Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (https://www.giodo.gov.pl/pl),

d.             Skorzystanie z prawa poprawiania danych,  usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, sprostowania jak również usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez przesłanie do Administratora Danych takiego żądania na adres e mail iod@arka.wroc.pl  lub na adres wskazany w pkt 1.

Dotyczy Monitoringu:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Arka z siedzibą pod adresem: ul. T. Kościuszki 125 a, 50-440 Wrocław, KRS 0000065344  [więcej: adres internetowy].

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI - COOKIES ARKA

 Polityka prywatności - cookies Arka

                    

1.    Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

1.    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");

2.    informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);

3.    poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl sp. z o.o. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920, KRS: 0000594747 funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl

2.    Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

1.    monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością;

2.    dopasowywanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności;

3.    prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub  towarów bądź usług osób trzecich;

4.    kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

5.    monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

6.    prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

7.    prowadzenie analiz statystycznych;

8.    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Informacja o plikach cookies

3.            Serwis korzysta z plików cookies.

4.            Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.            Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.

6.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

·         tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

·         utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

·         określania profilu użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

·         W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

·         Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

·         Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.            Zaleca się przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

8.            Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jak wyłączyć ciasteczka?

9.            Serwis nazwa.pl korzysta z ciasteczek. Jeśli użytkownik nie chce pobierać tych plików, musi zmienić ustawienia przeglądarki (informacje poniżej).

10.         Większość przeglądarek automatycznie zezwala na ciasteczka.

11.         Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki.

12.         Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisu.

13.         W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia https://www.google.com/ads/preferences/       

14. A jak zarządza ustawieniami cookies? W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

IE               W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Chrome     W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome. Wybieramy zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane W sekcji Prywatność> Ustawienia treści W opcji Pliki cookies zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm” Wybieramy przycisk Gotowe.

Firefox      W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia> Opcje> Prywatność Wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik). W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Safari        W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje> Bezpieczeństwo Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”.

Opera        Menu przeglądarki: Narzędzie> Preferencje> Zaawansowane> Ciasteczka Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” Klikamy OK.

Logi serwera

15.         Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

16.         Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

·         czas nadejścia zapytania,

·         czas wysłania odpowiedzi,

·         nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

·         informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

·         adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

·         informacje o przeglądarce użytkownika,

·         Informacje o adresie IP.

17.         Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

18.         Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 
ZAKAZ PALENIA NA KLATKACH

 Przypominamy, iż od 15 listopada 2010r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia na klatkach schodowych obowiązuje całkowity zakaz palenia paierosów. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara grzywny.
POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY I KUPNIE MIESZKAŃ

 Szanowni  Mieszkańcy

Miło nam poinformować naszych mieszkańców, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ARKA uzyskała uprawnienia, które pozwalają na zajmowanie się  pośrednictwem   w  sprzedaży i kupnie mieszkań.

Zachęcamy osoby, które myślą o sprzedaży swoich  mieszkań o kontakt ze Spółdzielnią.

 

 

Znamy doskonale Państwa mieszkania a  w szczególności ich stan prawny dlatego możemy je doskonale zaprezentować przyszłym kupującym.

 

 

 

Dla naszych lokatorów proponujemy preferencyjne warunki.

 


Tel. 71 7831235, 664760364

e-mail: arka@arka.wroc.pl

osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sikorska
Stawki za wywóz śmieci dla mieszkań i lokali użytkowych

 Szanowni Mieszkańcy!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2014r.dla wszystkich nieruchomości zostały przyjęte następujące ceny za wywóz odpadów komunalnych:

 

- w lokalach mieszkalnych:

a) za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

- 0,85 zł za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

b) za każdą osobę zamieszkującą lokal mieszkalny:

- 19,00 zł za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych ustala się na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, za wyjątkiem sytuacji, w której na jednego mieszkańca przypada więcej niż 27 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

- w lokalach użytkowych:

0,06 m2 – 12,94 zł

0,08 m2 – 13,88 zł

0,12 m2 – 18,57 zł

0,24 m2 – 36,83 zł

0,36 m2 – 53,17 zł

0,66 m2 – 96,55 zł

1,10 m2 – 154,73 zł

7,00 m2 – 666,02 zł

10,00 m2 – 888,03 zł

16,00 m2 – 1334,73 zł

 

Dla nieruchomości, na której świadczona jest praca, należy przyjąć 15 l na pracownika ( np. 3 pracowników razy 15 litrów = 45 litrów – należy przyjąć najmniejszy pojemnik 60 litrów).

 

Częstotliwość wywozów odpadów komunalnych nie może być mniejsza niż 1 raz w tygodniu.

52 tygodni w ciągu roku podzielone na 12 miesięcy = 4,33 (średnia miesięczna ilość wywozów jednego pojemnika).

Dlatego należy pomnożyć stawkę opłaty przez średnią miesięczną ilość wywozów np. dla pojemnika 60l:12,94 zł *4,33 – 56,03 zł + VAT.

 

Zgodnie z art..63 paragraf 1 Ordynacji podatkowej wyliczoną kwotę opłaty za odpady komunalne zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych.

 

Podane stawki zostały przyjęte na podstawie Uchwały nr XLII/978/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2013r oraz Uchwaly nr XXXV/780/12 z dnia 29 listopada 2012r.

 

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Arka” z dnia 16 maja 2014r znajduje się w biurze Spółdzielni.

 

 

 

 
Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na Hłaski

 Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na osiedlu Hłaski

 

W przedmiocie ustalenia opłat za wymianę ciepłomierzy, oprogramowania do liczników radiowych (wodomierzy i ciepłomierzy) oraz wyrównania za wymianę liczników ciepłej i zimnej wody w budynkach przy ul. Marka Hłaski 24-50.

 

 

 

wymiana jednego ciepłomierza

540,00

Nadpłata z pozycji  wymiana wodomierzy z której zebrano zaliczek na kwotę 120,00zł a koszt 1 wodomierza z nakładką i konfiguracją wyniósł  120,96zł  (czyli nadpłata przy jednym wodomierzu 0,96zł, przy dwóch 1,92zł)

-1,92

Wymiana 1 wodomierza (robocizna)

16,20

Oprogramowanie do zdalnego odczytu (palmtop + moduł 4305zł, program + licencja 7380zł razem 11685zł podzielona przez ilość wszystkich mieszkań i lokali w SM ARKA 321 daje kwotę 36,40zł na mieszkanie niezależnie od ilości wodomierzy)

36,4

wymiana 1 ciepłomierza + wyrównanie za 2 wodomierze + oprogramowanie

606,88

wymiana 2 ciepłomierzy + wyrównanie za 2 wodomierze + oprogramowanie

1146,88

wymiana 1 ciepłomierza + wyrównanie za 4 wodomierze + oprogramowanie

639,28

wymiana 2 ciepłomierza + wyrównanie za 4 wodomierze + oprogramowanie

1179,28

 
Opłata za obowiązkowe przeglądy roczne budynków

 Ogłoszenie

 

 

 

w przedmiocie ustalenia opłat za obowiązkowe przeglądy roczne budynków

(dot. bud. Hercena 4, Chrobrego 42, Hłaski 24-50, Kościuszki 125, Pułaskiego 42

 

  

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że w dniu 30 czerwca 2014r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie pobierania opłaty z tytułu wykonywania badania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, przeglądów instalacji gazowych i przeglądów technicznych elementów budynku, budowli i instalacji (obowiązkowe okresowe – co najmniej raz w roku – badanie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane rozdział 6 art. 62 ust 1 pkt 1 lit c) w wysokości 2,20 zł/mieszkanie/miesięcznie.

 

 

 

Opłaty będą pobierane od wszystkich lokali niezależnie od fizycznego wykonania przeglądu w danym lokalu.

 

 

 

1.   Opłata będzie płatna z pozostałymi opłatami eksploatacyjnymi począwszy od października 2014r.

2.   Opłaty, o których mowa dla lokali użytkowych są kwotami brutto.

 

 

Uchwała RN wraz z kalkulacją znajduje się w biurze SM i na tablicach ogłoszeń. 
Informacja w sprawie obowiązywania selektywnej zbiórki śmieci

 Szanowni Mieszkańcy!!!

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2014r. w sprawie segregacji odpadów komunalnych przyjęto na nieruchomościach zarządzanych przez SM ARKA selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Segregacja powinna być zgodna z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XXXV/780/12).

 

Decyzja o selektywnym zbieraniu śmieci został podjęta zgodnie z przeważającą wolą mieszkańców, którzy zadeklarowali pisemnie (w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o sposobie gromadzenia odpadów.

 

 
 
 
Arka@Arka.Wroc.PL
Spółdzielnia Mieszkaniowa ARKA
50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 125a