Zapraszamy do czytania najnowszych informacji dotyczących Państwa mieszkań.

Będziemy tutaj podawali numery kont Spółdzielni, zmiany stawek w opłatach oraz numery telefonów do przydatnych instytucji takich jak gospodarz osiedla, elektryk, pogotowie MPEC, MPWiK, domofony, terminy odczytów i przeglądów.

Tablica ogłoszeń jest przydatna zwłaszcza dla osób które wynajmują lub z innych powodów nie mieszkają w budynkach spółdzielni.

Ogłoszenia będziemy dzielili na ogłoszenia stałe zawierające przydatne informacje bez względu na upływ czasu, oraz ogłoszenia doraźne, które pojawią się tylko wtedy, gdy nastąpi jakaś zmiana w ogłoszeniach stałych - na przykład numeru konta czy wysokości czynszu oraz ogłoszenia które utracą ważność po upływie czasu np. zawiadomienia o odczytach wody, przeglądach. Znajdą tu Państwo także informacje na temat Walnego Zgromadzenia.
Uchwała RN z dn. 17.01.2018r. w sprawie funduszu remontowego na Koś -Puł
Uchwała RN z dn. 17.01.2017r. w sprawie przekształcenia gruntu na Chrobrego 42
BRAK OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY HERCENA 4 W DNIU 20.02.2018R.
Wysokość normatywu w 2018r.
BRAK CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY HERCENA 4
Pośrednictwo w sprzedaży i kupnie mieszkań
Ścieki opadowe od 01.03.2017 dot Hłaski 26-40, 42-50
Chrobrego 42 - opłaty za wieczyste użytkowanie od 01.03.2017
Zmiana stawki za wodę i ścieki od 1 marca 2016 do 28 lutego 2017r.
Zakaz palenia na klatkach
Windykacja od stycznia 2015r.
Ostateczny wynik ankiety w sprawie termomodernizacji Puł/Koś
Stawki za wywóz śmieci dla mieszkań i lokali użytkowych
Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na Hłaski
Opłata za obowiązkowe przeglądy roczne budynków
Informacja w sprawie obowiązywania selektywnej zbiórki śmieci
Śmieci od czerwca 2014Uchwała RN z dn. 17.01.2018r. w sprawie funduszu remontowego na Koś -Puł

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że od 01.05.2018r. (zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 17.01.2018r.) obowiązuje nowa stawka na fundusz remontowy w wysokości 2,50zł/m2 plus VAT (mieszkania zwolnione z VAT). Nowa (wyższa) opłata wynika z konieczności zaciągnięcia kredytu bankowego na wykonanie prac remontowych w budynku wraz z pracami termomodernizacyjnymi.

 
Uchwała RN z dn. 17.01.2017r. w sprawie przekształcenia gruntu na Chrobrego 42

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17.01.2018r. w sprawie poniesienia opłat na przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu przy ulicy Chrobrego 42 opłata dla mieszkań po uwzględnieniu przysługujących prawem bonifikat  dla lokali mieszkalnych będzie wynosiła 2,42 zł/m2 miesięcznie.Płatna będzie wraz z pozostałymi opłatami eksploatacyjnymi począwszy od marca 2018 przez kolejnych 9 miesięcy.
BRAK OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY HERCENA 4 W DNIU 20.02.2018R.

W związku z otrzymaną wiadomością e-mailową z Fortum, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że w dniu 20 lutego 2018r.(wtorek) w godzinach od 7:00 do 14:00 w budynku przy ulicy Hercena 4 nastąpi przerwa w dostawie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 
Wysokość normatywu w 2018r.

 OBWIESZCZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 3 listopada 2017r.

w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

ogłasza się, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego w 2018r.wynosi 3,36 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
BRAK CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY HERCENA 4

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że z powodu nagłej awarii w budynku przy ulicy Hercena 4 nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody.

Niestety po wizji w dniu dzisiejszym, tj. w piątek 19 stycznia firma nie mogła podjąć prac naprawczych, ponieważ awaria wymaga zaangażowania nie tylko ekipy remontowej, ale także innych służb oraz udostępnienia dwóch mieszkań przez ich właścicieli.

W dniu jutrzejszym 20 stycznia 2018r. od godziny 8:00 do 16:00 będą prowadzone prace naprawcze pękniętej rury w stropie z ciepłą wodą.

W związku z tymi pracami w budynku nie będzie ciepłej i zimnej wody.

Ciepłej wody nie będzie w każdym mieszkaniu, a zimnej w pionie w następujących mieszkaniach: 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 
Pośrednictwo w sprzedaży i kupnie mieszkań

 Szanowni  Mieszkańcy

Miło nam poinformować naszych mieszkańców, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ARKA uzyskała uprawnienia, które pozwalają na zajmowanie się  pośrednictwem   w  sprzedaży i kupnie mieszkań.

Zachęcamy osoby, które myślą o sprzedaży swoich  mieszkań o kontakt ze Spółdzielnią.

 

 

Znamy doskonale Państwa mieszkania a  w szczególności ich stan prawny dlatego możemy je doskonale zaprezentować przyszłym kupującym.

 

 

Dla naszych lokatorów proponujemy preferencyjne warunki.


Tel. 71 7831235, 664760364

e-mail: arka@arka.wroc.pl

osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sikorska
Ścieki opadowe od 01.03.2017 dot Hłaski 26-40, 42-50

 UWAGA!!!

Informujemy, ze zgodnie z Uchwałą RN z dn. 09.02.2017r. zmieniły się stawki za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych i tak od 1 marca 2017r. wynoszą:

Hłaski 26-40: 0,053 zł/m2 (mieszkania) i 0,049 zł/m2 + VAT (lokale)

Hłaski 42-50: 0,055 zł/m2 (mieszkania) i 0,051 zł/m2 + VAT (lokale)

Powyższe opłaty nie są zależne od Spółdzielni.
Chrobrego 42 - opłaty za wieczyste użytkowanie od 01.03.2017

 

(budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 42)

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej  z dnia 09.02.2017r. informujemy o:

1.   Opłatach za wieczyste użytkowanie w  2017r.

Ustala się miesięczną opłatę w kwocie 0,37 zł za metr kwadratowy lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 42 we Wrocławiu z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie .

Dla lokalu użytkowego do opłat, dolicza się podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

Opłaty będą pobierane od 1 marca 2017r.

Kopie uchwał wraz z kalkulacjami dostępne w biurze Spółdzielni.
Zmiana stawki za wodę i ścieki od 1 marca 2016 do 28 lutego 2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” we Wrocławiu informuje, że MPWiK S.A. we Wrocławiu ogłosiło nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w związku z uchwaloną przez Radę Miejską Wrocławia uchwałą nr XX/400/16 z dnia 21.01.2016r., która zatwierdziła poniższe taryfy na terenie Gminy Wrocław. Taryfy obowiązują od 1 marca 2016r. do 28 lutego 2017r.

W związku z powyższym od dnia 1 marca 2016r. ulega zmianie stawka opłaty z tytułu dostarczania zimnej wody i odprowadzania ścieków dla mieszkań opomiarowanych

ze stawki 9,30/m3 na stawkę 10,79 zł/m3 (brutto).

http://www.mpwik.wroc.pl/klient/taryfy

 

 

 

 
Zakaz palenia na klatkach

 Przypominamy, iż od 15 listopada 2010r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia na klatkach schodowych obowiązuje całkowity zakaz palenia paierosów. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara grzywny.
Windykacja od stycznia 2015r.

 Informujemy, że od stycznia 2015r. prowadzenie rozliczeń czynszowych oraz windykację należności (informacje telefoniczne, wezwania do zapłaty) będzie prowadziło biuro Spółdzielni, bez pomocy podmiotów zewnętrznych.

Prosimy zatem o kierowanie zapytań na temat wysokości opłat, zadłużenia, spłat, odsetek itp. bezpośrednio do biura Spółdzielni.

Pragniemy wyrazić naszą wielką wdzięczność dla tych wszystkich z Państwa, którzy terminowo regulują opłaty za mieszkanie. Niestety zadłużenie wielu lokali nadal jest na bardzo wysokim poziomie, co odbija się negatywnie na działalności i jakości naszych usług.

Dlatego zdecydowaliśmy o wprowadzeniu szybszego procesu windykacji, który będzie lepiej chronić interesy osób rzetelnie płacących.

Od stycznia 2015r. do windykacji będzie trafiał każdy, nawet najniższy dług, a po wyczerpaniu dobrowolnej windykacji, każdy dług powyżej 200,00 zł. trafi do postępowania sądowego.

Dodatkowo skracamy proces windykacji:

1. Po stwierdzeniu zadłużenia Dłużnik otrzyma jeden telefon przypominający.

2. W razie braku reakcji dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty.

3. W razie dalszego braku spłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

4. Po uzyskaniu wyroku sądowego, w razie braku spłaty, sprawa kierowana będzie, bez dodatkowego wezwania, do komornika.

Mamy nadzieję, że te zmiany znajdą Państwa zrozumienie. Sytuacja niestety je wymusza, np. w naszych zasobach są już przypadki licytacji zadłużonych nieruchomości przez komornika, w tym jedna licytacja z lokatorem w mieszkaniu.  
Ostateczny wynik ankiety w sprawie termomodernizacji Puł/Koś

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że w związku z możliwością ponownego zabrania głosu przez wszystkich mieszkańców w ankiecie dotyczącej przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki/Pułaskiego, połączonego z remontem elewacji do dnia 17.02.2014r wpłynęła tylko jedna ankieta ze zmianą decyzji na NIE.

Wyniki ankiety przedstawiają się następująco:

Głosy na TAK: 52

Głosy na NIE: 30

W związku z powyższym informujemy, że przystępujemy do przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

 

 
Stawki za wywóz śmieci dla mieszkań i lokali użytkowych

 Szanowni Mieszkańcy!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2014r.dla wszystkich nieruchomości zostały przyjęte następujące ceny za wywóz odpadów komunalnych:

 

- w lokalach mieszkalnych:

a) za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

- 0,85 zł za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

b) za każdą osobę zamieszkującą lokal mieszkalny:

- 19,00 zł za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych ustala się na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, za wyjątkiem sytuacji, w której na jednego mieszkańca przypada więcej niż 27 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

- w lokalach użytkowych:

0,06 m2 – 12,94 zł

0,08 m2 – 13,88 zł

0,12 m2 – 18,57 zł

0,24 m2 – 36,83 zł

0,36 m2 – 53,17 zł

0,66 m2 – 96,55 zł

1,10 m2 – 154,73 zł

7,00 m2 – 666,02 zł

10,00 m2 – 888,03 zł

16,00 m2 – 1334,73 zł

 

Dla nieruchomości, na której świadczona jest praca, należy przyjąć 15 l na pracownika ( np. 3 pracowników razy 15 litrów = 45 litrów – należy przyjąć najmniejszy pojemnik 60 litrów).

 

Częstotliwość wywozów odpadów komunalnych nie może być mniejsza niż 1 raz w tygodniu.

52 tygodni w ciągu roku podzielone na 12 miesięcy = 4,33 (średnia miesięczna ilość wywozów jednego pojemnika).

Dlatego należy pomnożyć stawkę opłaty przez średnią miesięczną ilość wywozów np. dla pojemnika 60l:12,94 zł *4,33 – 56,03 zł + VAT.

 

Zgodnie z art..63 paragraf 1 Ordynacji podatkowej wyliczoną kwotę opłaty za odpady komunalne zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych.

 

Podane stawki zostały przyjęte na podstawie Uchwały nr XLII/978/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2013r oraz Uchwaly nr XXXV/780/12 z dnia 29 listopada 2012r.

 

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Arka” z dnia 16 maja 2014r znajduje się w biurze Spółdzielni.

 

 

 

 
Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na Hłaski

 Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na osiedlu Hłaski

 

W przedmiocie ustalenia opłat za wymianę ciepłomierzy, oprogramowania do liczników radiowych (wodomierzy i ciepłomierzy) oraz wyrównania za wymianę liczników ciepłej i zimnej wody w budynkach przy ul. Marka Hłaski 24-50.

 

 

 

wymiana jednego ciepłomierza

540,00

Nadpłata z pozycji  wymiana wodomierzy z której zebrano zaliczek na kwotę 120,00zł a koszt 1 wodomierza z nakładką i konfiguracją wyniósł  120,96zł  (czyli nadpłata przy jednym wodomierzu 0,96zł, przy dwóch 1,92zł)

-1,92

Wymiana 1 wodomierza (robocizna)

16,20

Oprogramowanie do zdalnego odczytu (palmtop + moduł 4305zł, program + licencja 7380zł razem 11685zł podzielona przez ilość wszystkich mieszkań i lokali w SM ARKA 321 daje kwotę 36,40zł na mieszkanie niezależnie od ilości wodomierzy)

36,4

wymiana 1 ciepłomierza + wyrównanie za 2 wodomierze + oprogramowanie

606,88

wymiana 2 ciepłomierzy + wyrównanie za 2 wodomierze + oprogramowanie

1146,88

wymiana 1 ciepłomierza + wyrównanie za 4 wodomierze + oprogramowanie

639,28

wymiana 2 ciepłomierza + wyrównanie za 4 wodomierze + oprogramowanie

1179,28

 
Opłata za obowiązkowe przeglądy roczne budynków

 Ogłoszenie

 

 

 

w przedmiocie ustalenia opłat za obowiązkowe przeglądy roczne budynków

(dot. bud. Hercena 4, Chrobrego 42, Hłaski 24-50, Kościuszki 125, Pułaskiego 42

 

  

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że w dniu 30 czerwca 2014r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie pobierania opłaty z tytułu wykonywania badania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, przeglądów instalacji gazowych i przeglądów technicznych elementów budynku, budowli i instalacji (obowiązkowe okresowe – co najmniej raz w roku – badanie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane rozdział 6 art. 62 ust 1 pkt 1 lit c) w wysokości 2,20 zł/mieszkanie/miesięcznie.

 

 

 

Opłaty będą pobierane od wszystkich lokali niezależnie od fizycznego wykonania przeglądu w danym lokalu.

 

 

 

1.   Opłata będzie płatna z pozostałymi opłatami eksploatacyjnymi począwszy od października 2014r.

2.   Opłaty, o których mowa dla lokali użytkowych są kwotami brutto.

 

 

Uchwała RN wraz z kalkulacją znajduje się w biurze SM i na tablicach ogłoszeń. 
Informacja w sprawie obowiązywania selektywnej zbiórki śmieci

 Szanowni Mieszkańcy!!!

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2014r. w sprawie segregacji odpadów komunalnych przyjęto na nieruchomościach zarządzanych przez SM ARKA selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Segregacja powinna być zgodna z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XXXV/780/12).

 

Decyzja o selektywnym zbieraniu śmieci został podjęta zgodnie z przeważającą wolą mieszkańców, którzy zadeklarowali pisemnie (w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o sposobie gromadzenia odpadów.

 

 
Śmieci od czerwca 2014

  

Informujemy, że do 15 czerwca 2014 roku zobowiązani są Państwo do uiszczenia opłaty za śmieci za miesiąc maj na konto Gminy, tak jak to robili Państwo do tej pory.

 

 

 

Jednocześnie w opłatach eksploatacyjnych za czerwiec ponownie pojawi się pozycja za wywóz śmieci, termin zapłaty zgodny z comiesięcznymi opłatami czyli do 20 czerwca.

 

Nie ponoszą Państwo żadnej dodatkowej opłaty za wywóz śmieci.

 

W czerwcu zapłacą Państwo za śmieci za maj na konto Gminy oraz za śmieci za czerwiec na rachunek bankowy Spółdzielni, którą to opłatę Spółdzielnia przekaże do 15 lipca na konto Gminy.

 

 

 

Zmiana sposobu płatności jest decyzją spółki Ekosystem.

 

 

 

Stawki opłaty za wywóz śmieci są zależne od Gminy.

 

W przypadku, gdy na 1 osobę zamieszkującą lokal przypada do 27 m2 powierzchni lokalu, stawka podatku śmieciowego wynosi:

- 0,85 zł/m2 – przy segregowaniu śmieci

 

W przypadku, gdy na 1 osobę zamieszkującą lokal przypada więcej niż 27 m2 powierzchni lokalu, stawka podatku śmieciowego wynosi:

- 19,00 zł/osobę – przy segregowaniu śmieci

 

Oczywiście wszystkich naszych mieszkańców obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

 

W przypadku, kiedy śmieci nie są segregowane opłaty są dużo większe.

 

Zasady te, jak i wysokość podatku śmieciowego zostały ustalone przez Radę Miejską Wrocławia, obowiązują wszystkich mieszkańców Wrocławia i są niezależne od zarządzających spółdzielni.

 
 
 
Arka@Arka.Wroc.PL
Spółdzielnia Mieszkaniowa ARKA
50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 125a